Verschillende teksten betrekking hebbend op mijn ‘warmbloedig abstracte’ werk.

“KIJK MAMA, EEN STEEN DIE ZIT”

En met één klap was verwoord waar ik mee bezig ben. Ik dank de kleine kijker voor zijn moeiteloos rake en spontane commentaar. Het is inmiddels mijn basis en houvast.

Ik wil de steen door geometrische vormentaal zo veel mogelijk abstractie meegeven. En tegelijkertijd proberen er leven in te krijgen, zodat de steen méér lijkt dan ‘object’ Alsof de steen zelf heeft besloten te gaan staan, liggen of zitten.

 

WARMBLOEDIG ABSTRACT

Mijn drijfveer is objecten te maken die ‘warmbloedig abstract’ zijn.
Ik laat zo veel mogelijk weg om een kern van eenvoud over te houden.
Mijn volle concentratie gaat uit naar wat er dan aan vorm overblijft.

Een vorm, niet als levenloos object maar als een vorm die geschiedenis met zich mee draagt. Het materiaal natuursteen waarin ik werk, draagt de geschiedenis van onze aarde in zich, het is de aarde zelf.
Mijn fascinatie voor natuursteen betreft inmiddels ook het geologische verhaal. Daarmee is ook het proces van abstraheren ingezet, met meer aandacht voor het materiaal. Ik wil de steen ‘ruimte’ geven zich te laten zien als een zelfstandigheid.

ABSTRACTE EENVOUD

Bij het werk van Ada van Wonderen springt onmiddellijk de abstracte eenvoud in het oog.

‘In deze serie beeldhouwwerken is het accent komen te liggen op vorm en materiaal.
De inspiratie voor mijn vormen vind ik in de zichtbare wereld. Een tafel of een dier: Ik zoek niet naar hun essentie of achterliggende betekenis, ik probeer ze juist los te zien van wat ze voorstellen om tot een nieuwe vorm te komen.’

De uit steen gehouwen beelden hebben, met hun hoekige vormen, verwantschap met de architectuur, maar zijn bovenal sculpturaal. En juist dit sculpturale aspect geeft de beelden hun karakter, een ziel. Met ogenschijnlijk eenvoudige ingrepen weet Ada de stenen te bewerken tot sculpturen waar het leven lijkt ingeblazen. De stenen hebben iets persoonlijks gekregen en lijken zich los te maken van het woord ‘object’.

Dit levert een verrassend resultaat van abstract geometrische vormen die niet koel en afstandelijk overkomen, maar eerder warm en misschien zelfs dierlijk.

BIJNA DUIZEND KUBIEKE CENTIMETER

Uitgaand van een vast gegeven, blokjes van ongeveer 10x10x10 cm. wat kan je daar mee.

Ook hier speelt het feit dat de blokjes, qua materiaal, allemaal uniek zijn. Ik wilde uit proberen of ik de kleine blokjes, stuk voor stuk, een ziel kon geven. Dan helpt het feit dat elk natuurstenen blokje, toch weer uniek is. Dat je daar niet omheen kunt en dat je daar op zal moeten reageren.

Viertal CBK

HERHALING EN UNIEKHEID

Bij de installatie VIERTAL gebruik ik het beeldelement ‘herhaling’. Herhaling als middel om het unieke van elk van de 4 stukken te benadrukken. De installatie bestaat uit een eenheid van vier gelijke vormen, waarbij elke vorm een uniek stuk is. Uniek door het gekozen materiaal natuursteen, uniek door het handmatige beeldhouwwerk.